فـــیـزیـــــک نـــور(Optics) لیزر مخفف عبارت light amplification by stimulated emission of radiation می باشد و به معنای تقویت نور توسط تشعشع تحریک شده است.اولین لیزر جهان توسط تئودور مایمن اخت
دسته ها : مقالات فیزیک
جمعه دوازدهم 7 1387
فیزیک چیست ؟ فیزیک یکی از شاخه های مهم ” شاید مهم ترین ” علوم طبیعی بوده و بررسی تمام پدیده های طبیعی را به نحوی زیر پوشش خود قرار می دهد . علم فیزیک در مطالعه عناصر تشکیل دهنده ماده یا
دسته ها : مقالات فیزیک
چهارشنبه دهم 7 1387
X