این هم داستان تقریبا کامل سری Prince Of Persia داستان بازی در مورد ساعت شنی وشن های داخل ان (sand) است که در این جزیره  ساخته شده.این ساعت شنی توسط ماهاراجا از این جزیره دزدیده شده وبه هند می
دسته ها : Games
جمعه دهم 8 1387
X