مرکز توسعه و مدیریت اینترنت به منظور اجرای وظیفه کنترلی و سنجش وضعیت توسعه اینترنت کشور به ایجاد شبکه ای از سرورها در سطح کشور اقدام کرده است.
 
 
 
 
مدیرکل دفتر تحقیق و توسعه و مجری پروژه توسعه و مدیریت اینترنت در فاز اول این پروژه تاکنون دو سرور در سطح تهران راه اندازی کرده است که وضعیت سرعت اینترنت از طریق آنها قابل گزارش است.
مدیرکل دفتر تحقیق و توسعه شرکت فن آوری اطلاعات در ادامه افزود: با برنامه ریزی انجام گرفته و نیز با توجه به تعدد شرکت های تامین کننده، توزیع کننده و عرضه کننده اینترنت در بخش خصوصی و دولتی در سطح کشور پیش بینی می شود که تعداد سرورهای مورد نیاز به 1500 سرور برسد.
او ادامه داد: انتظار می رود که شرکت های خصوصی و دولتی در حوزه های تامین، توزیع و عرضه ضمن پیوستن به این شرکت، درباره معرفی نقاط مرجع در شبکه های خود امکان پیاده سازی سرورهای مورد نظر را در این نقاط به وجود آورند تا علاوه بر اطلاع رسانی صحیح به مشترکان خود زمینه صحت عملکرد خود را فراهم آورند. مجری پروژه توسعه و مدیریت اینترنت (متما) در خاتمه اظهار کرد: شبکه سروری ایجاد شده، علاوه بر قابلیت سنجش سرعت اینترنت، امکان سنجش کیفیت سرویس را داراست که این قابلیت جدید همزمان با ایجاد سرور سوم شبکه در اوایل اسفندماه سال جاری قابل بهره برداری است.

منبع : اقتصاد دنیا

سه شنبه بیست و هفتم 12 1387
X