سخنگوی برنامه ماموریت کاوشگر فینیکس مریخ اعلام کرد یک هکر با در دست گرفتن کنترل تارنمای ( ‪)Web site‬عمومی این مرکز، تغییر مطلب خبری اصلی آن را تغییر داده است. 

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سارا هاموند گفت امضای یک هکر و یک لینک که بازدیدکنندگان را به یک پایگاه اینترنتی خارجی هدایت می‌کند ، جایگزین مطلب خبری جدیدی شده است که روز جمعه در صفحه این پایگاه اینترنتی قرار داده شد. 

فعالیت این پایگاه اینترنتی که میزبانی آن را دانشگاه آریزونا به عهده دارد متوقف شده و متخصصان رایانه در حال کار برای حل این مشکل هستند. 

کاوشگر فینیکس مریخ روز یکشنبه گذشته برای یافتن آثاری از ترکیبات آلی که سنگ بنای حیات را تشکیل می‌دهد بر روی مریخ فرود آمد. 

نشانی اینترنتی این پایگاه .‪Phoenix Mars: http://phoenix.lpl.arizona‬ ‪/edu‬اعلام شده است. 


برگرفته از هنر فیزیک

ارسال خبر : محمد میرزایی

به نقل از هوپا 


دسته ها : اطلاع رسانی
جمعه دوازدهم 7 1387
X