پخت نمونه ی آزمایشی خاک مریخ پس از اتصال اتصال 
کوره ی ققنوس سرعت گرفت
 
 
 
 
این تصویر خیالی تهیه شده بدست ناسا و آزمایشگاه رانش جت، مریخ نشین ققنوس را در دشت های شمالی مریخ درحال حفر گودالی در لایه ی فوقانی خاک است. یکی از هشت ریز کوره های مریخ نشین ققنوس، چند هفته ی پیش متحمل اتصالی کوتاه شده بود. دانشمندان از اینکه قطعی برق دوباره می تواند این تجهیزات ضروری را از کار بیاندازد، نگرانند.

آیا پخت نمونه ی بعدی خاک و یخ ، آخرین آن برای مریخ نشین خواهد بود؟ دانشمندان نگرانند که یک اشتباه کوچک الکتریکی ،جستجوی 420 میلیون دلاری برای یافتن عناصر شیمیایی لازم برای زندگی در نزدیکی قطب شمال مریخ را به خطر بیاندازد.

. یکی از هشت ریز کوره های مریخ نشین ققنوس، چند هفته ی پیش متحمل اتصالی کوتاه شده بود. دانشمندان از اینکه قطعی برق دوباره می تواند این تجهیزات ضروری را از کار بیاندازد، نگرانند.

به همین دلیل آنان به ماموریت سرعت بخشیده اند و نقشه های مجموعه ای از آزمایشات گرمایی آرام و پیش بینی شده را کنار گذاشته و در حال حرکت برای سرانجامی مهیج هستند.

این تغییر نقشه ی بازی بزرگترین چالشی است که تاکنون برای ماموریتی با شروع موثر است که از پیش روی باز مانده است.

ققنوس از سفر 20 ماهه در فضا نجات یافت و فرودی بسیار خوب در 25 می بر روی دشت های قطبی مریخ داشت و با رسیدن به یخ و پیدا کردن خاک زمین گونه باعث تعجب دانشمندان شده است.

اما این یک دستگاه پیچیده است.تجهیزات مریخ نشین شامل 8 کوره ی کوچک ،دو میکروسکوپ و یک آزمایشگاه شیمیایی برای اداره ی آزمایشات می شود.این مریخ نشین همچنین دارای بازویی بزرگ برای حفر گودال است. نقشه های خواسته شده برای آن برداشتن چندین قاشق از خاک یخ مریخ در عمق های مختلف در طول یک دوره ی چند هفته ای است.هر نمونه قرار بود در هر یک از کوره ها پخته شود و با انجام آزمایشاتی برروی بخارهای تولید شده، وجود ترکیبات کربن ضروری برای زندگی بررسی شود.

دانشمندان می خواستند دریابند که چگونه خواص شیمیایی خاک با تغییر عمق آن تغییر می کند.تجزیه و تحلیلی که می توانست آن ها را بهنگام آزمایش خاک مریخ کمک کند.

پیتر اسمیت دانشمند ارشد عملیات از دانشگاه آریزونا واقع در توسان ماه قبل پس از تایید وجود یخ در محل فرود مریخ نشین گفت:" ما واقعا احساس می کنیم که به یک فرآیند آرام وپیش بینی شده برای اطمینان از اینکه هنگامی که ما برای خاک قابل استفاده به پیش می رویم _ خاک یخ دار پایین گودال_کاملا آماده ایم که کار را به درستی انجام دهیم.

هفته ی گذشته اسمیت در بیانیه ای اعلام کرد: " ما به محافظه کارانه ترین روش عمل می کنیم و با نمونه ی بعدی کوره همانند نمونه ی آخر رفتار می کنیم."

پس از قطعی برقی که باعث خرابی یکی از کوره ها شد، تیم علمی تصمیم گرفت که از بسیاری از مراحل چشم پوشی کند.در روزهای اخیر آن ها در حال کار برروی گودال بزرگ یخی شان که می خواهند حفر کنند هستند.

این تلاش نیز با موانعی روبروست.

اوایل این هفته، ققنوس از تیغ انتهایی خاک بردارش برای خرد کردن یخ سخت استفاده کرد.هیچ یک از ذرات یخ به درون خاک بردار نرفتند. این دانشمندان را مجبور به آشکار ساختن وسیله ای قوی برای نفوذ به یخ شد.آزمایش بعدی کوره زودتر از هفته ی دیگر نخواهد بود.

محققانی که در این پروژه ی سه ماهه هیچ نقشی نداشته اند اعلام کرده اند در صورتی که کوره که تنها وسیلع برای شناسایی کربن است از کار بیافتد غمگین و ناراحت خواهند شد.

پیتر پیج، دانشمند جهانی از دانشگاه کالیفرنیا واقع در لس آنجلس گفت این منطقی است که دانشمندان ماموریت بدنبال یخ باشند. اما او ازاینکه مطالعه ی آب یخ زده بدون داشتن آگاهی کامل از خاک ممکن است تفسیر نتایج را دشوار کند،ابراز نگرانی کرد.

پیج که نقشی در ماموریت ندارد، گفت:" این یک مخمصه ی بی مانند است. واقعیت اینکه آنان موفق به فرود در چنین منطقه ی امید بخشی شدند ، باعث افت پتانسیل و به طور کلی سخت تر شدن کار می شود."

باری گلداستین، مدیر پروژه از آزمایشگاه رانش جت ناسا در پسادنا گفت: لیست ناسا برای" موفقیت کامل ماموریت " نیازمند آن است که ققنوس حداقل سه نمونه را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد. تا به امروز مریخ نشین تنها یک مورد را تمام کرده است که برای دست یافتن به "حداقل موفقیت ماموریت" کافی است.

نتایج نخستین حرارت دهی نمونه ی خاک ،آب و کربن دی اکسید را نمایان ساخت اما اثری از کربن نبود.

این اولین آزمایش بود که باعث وقوع اتصال الکتریکی مسئله دار شد.خاک بردار مقدار بیش از حد خاک را انباشته ساخت که باعث مسدود شدن سوراخ های صافی بالای کوره شد.برای از میان برداشتن خاک،مهندسین وسیله را برای چندین روز می لرزاندند.

مهندسین فکر می کنند که لرزش باعث ایجاد اتصالی شده است و یک گروه مهندسی مستقل گزارش کرده است که این مشکل ممکن است اتفاق بیافتد اگر یکی از کوره ها روشن شده است.

گلداستین از آزمایشگاه رانش جت گفت که او انتظار مشکلات آینده را نداشته است اما گروه نمی خواسته که آنم اتفاق بیافتد.

گلداستین درباره ی اتصالی دیگر گفت: "این گونه نیست که ما انتظار وقوع این یکی را داشته باشیم بلکه ما بسیار هوشیار هستیم."* منبع مقاله:http://www.physorg.com/news135012712.html

* ترجمه و ارسال: "علی رشتی" - از اعضای تیم علمی - تخصصی مترجمین  هوپا
 

دسته ها : اطلاع رسانی
جمعه دوازدهم 7 1387
X