.
منجمان چاله ی عظیمی را در جهان یافته اند که نزدیک به یک میلیارد سال نوری طول دارد و خالی از هر دو نوع ماده ی معمولی مانند ستارگان ، کهکشان ها و گاز ، و ماده ی اسرار امیز نا مرئی ( ماده تاریک) است. گر چه پیش از این مطالعات بر روی چاله ها و یا فضا های خالی در مقیاس های بزرگ کیهانی انجام شده بود اما این کشف بزرگ همه ی انها را کوچک جلوه داد.
 
لاورنس رودنیک از دانشگاه مینستا گفت:
((نه تنها تا کنون هیچکس چاله ای به این بزرگی را پیدا نکرده بود ، بلکه ما هرگز حتی انتظار پیدا شدن نمونه ای با این اندازه را نداشتیم.)) همچنین رودنیک همراه با ، شیا براون و لیلیا آرویلیامز هم از دانشگاه مینستا یافته هایشان را در یک مقاله گزارش دادند که برای انتشار در نشریه اختر فیزیک پذیرفته شده است.
 
منجمان سال هاست به این موضوع پی برده اند که جهان در مقیاس های بزرگ پر از فضا های خالی از ماده است.به هر حال بیشتر این فضا های خالی کوچکتر از نمونه ی اخیر هستند که توسط رودنیک یافت شد. به علاوه تعداد حفره های کشف شده ، با افزایش اندازه ، کاهش می یابد . 
 
ویلیامز گفت:
(( چیزی که ما دریافتیم معمولی نیست. ما مبنا را مطالعات تجربی و یا شبیه سازی های رایانه ای در کشف (تحول) مقیاس بزرگ از جهان قرار دادیم. ))
 
منجمان بخشی از کار خود ( بخش پایانی کار ) را به وسیله ی داده ای از پیمایش رادیو تلسکوپ NRAO در آسمان در یافتند.پروژه ای که آسمان را به صورت کامل با رادیو تلسکوپ به تصویر می کشد، بخشی از شالوده ی مهارت بین المللی رصد خانه ی بین المللی ، اختر شناسی رادیویی است.مطالعه ی دقیق انها از داده های NVSS افت قابل توجهی را در تعداد کهکشان های منطقه ای از آسمان در صورت فلکی نهر نشان داده است.

رودنیک گفت:
((ما تا حالا می دانستیم که چیزهای متفاوتی درباره ی این لک (موضع) در آسمان وجود دارد.)) این منطقه به ((((WMAP Cold Spot لقب داده شده است ؛ زیرا از نقشه ی تابش امواج (ریز موج) زمینه کیهانی که توسط ماهواره WMAP ( این ماهواره در سال 2001 به وسیله ی ناسا پرتاب شد ) تهیه شد ، خارج بود. CAM ها ، امواج رادیویی ضعیف باقی مانده ی تششعات Big-Bang هستند ، که این نزدیکترین عکس نوباوگی از جهان مرئی هست. اختلالات در CAM ساختارهایی را که فقط حدود 100 هزار سال بعد از Big-Bang به وجود آمده اند را نشان می دهد.
 
ماهواره یWMAP تفاوت های دمایی تا حدود میلیونم درجه را در CAM که را اندازه گرفته است ؛ منطقه ی سردی در نهر در سال 2004 کشف شد.
 
منجمان از این موضوع حیرت زده شدند چرا که اگر موضع سرد مطابق با ریز موج زمینه کیهانی) (CAM باشد دلالت بر بعضی ساختار ها در جهان آغازین دارد، یا چه بسا می تواند ناشی از در همرفتگی بیشتر CAM باشد و ] این امواج [ مجبور شوند راهشان را از مسیرزمین طی کنند . نبود کهکشان ها در این منطقه به وسیله ی مطا لعه ی داده ی NVSS حل شد .
 
 
 رودنیک گفت:
اگر چه نتایج غافلگیر کننده ی ما احتیاج به تثبیت دارد ، اما کم بودن جزئی دمای CAM در این منطقه عظیم 6 تا 10 میلیارد سال نوری از زمین می تواند به سبب این چاله ی عظیم که تقریبا خالی از همه ی مواد است بوده باشد .


اما[چگونه فقدان ماده سبب سردتر شدن دما در رصد تششعات باقی مانده از Big-Bang از زمین شده است ؟
 
فوتون های تابش زمینه ی کیهانی زمانی که از میان منطقه ی محصور به وسیله ی مواد رد می شوند مقدار کمی انرژی به دست می آورند.این تاثیر مسبب معمای انرزی تاریکی است که باعث شتاب گرفتن انبساط جهان شده است. این بهره در انرژی فوتون باعث پدیدار شدن تابش زمینه ی کیهانی با گرمای اندک در آن محیط می شود.وقتی فوتون ها در میان فضای خالی حرکت می کنند، مقداری از انرژیشان را به خاطر این اثر از دست می دهند و همچنین گذر تششعات CMB به این صورت یک منطقه ی سردتر را پدید می آورد.
 
شتاب دار بودن انبساط جهان و بدین گونه انرزی تاریک ، کمتر از 10 سال کشف شده اند. خصوصیات فیزیکی انرژی تاریک ناشناخته هستند. اگر چه که به مراتب بیشترین سهم را در انرزی جهان دارا می باشند ، سرشت عالم گیر آن ان یکی از مشکلات بنیادی رایج در اخترفیزیک محسوب می شود.
 
تلسکوپ NVSS تقریبا82% از اسمان مرئی را از شبکه وی ال ای نیومکزیکو به تصویر کشیده. بررسی آن شامل 217.446 مشاهدات فردی جداگانه که 2.940 ساعت ، تلسکوپ ها را در بین سال های 1993 تا 1997 به کار گرفته بود. مجموعه ای شامل 2.326 تعداد عکس تولید شده از داده ها توسط وب سایت تلسکوپ NARO قابل دسترسی می باشند . همچنین این پیمایش ، کاتالوگی با بیش از 1.8میلیون موضوع قابل شناسایی در عکس ها تولید کرده . نام NVSS در بیش از 1.200 مقاله ی علمی ذکر شده است.
 
ماهواره ی WMAPناسا با به کار بردن ریزموج های تقویت کننده به وسیله ی آزمایشگاه توسعه ی مرکزیNRAOتولید شده است ، صاحب محصول زیادی از اطلاعات جدید درباره ی سن و تاریخ جهان، ظهور ستارگان اولیه و ساختار جهان است . نتایجWMAP با وسعت زیادی که دارد به وسیله ی دانشمندان در پهنه ی گوناگونی از ویزه گی های اختر فیزیکی ذکر شده است.
 
رصد خانه ی بین المللی اختر شناسی رادیویی که یکی از امکانات زیربنایی علمی بین المللی است، تحت موافقت قرار داد دانشگاه های وابسته دایر شده است.این تحقیق در دانشگاه مینستا به وسیله ی رسیدگی و کمک بلاعوض از NFS وNASA می باشد.
.
.
.
ترجمه : مریم پورمختار ( از اعضای هوپا )
.
ویرایش و ارسال : محمد میرزایی
.
 

 

 

 


دسته ها : اطلاع رسانی
جمعه دوازدهم 7 1387
X