محققان بخش تکنولوژی ناسا بر این باورند که در ۱۰ سال آینده دانشمندان قادر به مطالعه سیارات ناشناخته ای به اندازه زمین خواهند بود که در برخی از آنها حیات گیاهی نیز وجود دارد که بسته به رنگ خود سیاره، زرد، نارنجی و یا قرمز است.
«ن. کیانگ»(N. Kiang) از ناسا می گوید؛ تشخیص محدوده این رنگ ها مهم است. رنگ فتوسنتز معمولا در ناحیه زرد، نارنجی و قرمز قرار دارد. برای مثال غیر ممکن است سیاره ای آبی رنگ پیدا کرد. ولی رنگ سبز نیز محتمل به نظر می رسد. «و. میدوز» می گوید؛ آنچه در مورد این تحقیق اهمیت دارد این است که رشته های مختلف علمی را در برمی گیرد تا بهترین مدل ممکن برای پیدا کردن طیف سیاراتی که شبیه زمین هستند را ارائه کند. این تحقیق به تمامی اطلاعات از قبیل فوتونی که یک سیاره در زمان حیات خود ساطع می کند تا عمق آب مورد نیاز یک گیاه، نیاز دارد و هیچ محققی از یک گروه خاص و به تنهایی قادر به حل این مسئله نخواهد بود.
مرکز توجه محققان روی راه هایی است که گیاهان نور را جذب می کنند و از آن ماده قندی می سازند. منبع این نور از ستاره مرجع یا در نتیجه تاثیر فیلترهای گازی موجود در جو است. برای مثال، ازن پرتو فرابنفش را جذب می کند و به همین خاطر این پرتو به زمین نمی رسد. کیانگ توضیح می دهد؛ آنچه که مهم است، طیف تعداد ذرات نور است، روی زمین این ذرات در ناحیه قرمز قرار می گیرند و به همین خاطر گیاهان سبز هستند.
روی زمین گیاهان نور آبی را به علت انرژی بالای آن و نور قرمز را به دلیل تعداد زیاد ذرات آن جذب می کنند. در نور خورشید نورهای قرمز و آبی بیش از حد نیاز انرژی ایجاد می کنند؛ به همین دلیل گیاهان روی زمین به انرژی بیشتر نیاز ندارند. بنابراین بیشتر نور سبز را منعکس می کنند و به همین خاطر سبز به نظر می آیند. سیاره ای مانند زمین که به دور ستاره ای به بزرگی و دمای خورشید می گردد، بیشتر تمایل به جذب نورهای آبی و قرمز و کمتر تمایل به جذب نور سبز را دارد. اما ممکن است در سیاره های دیگر طیف های نوری دیگری غالب باشند.
در این صورت رنگی مانند قرمز ممکن است مورد نیاز نباشد و در این صورت این رنگ بیشتر بازتاب شده و در نتیجه سیاره قرمز به نظر می آید.عوامل موثر دیگر عبارت هستند از نقش لایه ازن، دی اکسید کربن، بخار آب، چگونگی واکنش های شیمیایی توسط پرتوهای ستاره ای، آمادگی ستاره برای تشعشع ناگهانی نیروی خورشید، میزان آب موجود در سیاره، میزان نوری که به سطح می رسد، گازهایی که توسط خود گیاهان ایجاد می شوند و … . به همین دلیل مدل کامپیوتری پیشرفته ای مورد نیاز است.
مدوز می گوید؛در سیاره ای که تنها توسط قسمت کوچکی از ازن محافظت می شود، باعث شگفتی است که حیات به هر شکلی وجود داشته باشد. تنها احتمال دارد که حیات در قسمتی که «مکان مناسب» باشد و در حدود ۳ متری زیر سطح قرار دارد، محافظت شود. برای سیاره ای که به دور ستاره ای خنک تر از خورشید ما می گردد، این مکان مناسب در ۹ متری زیر آب قرار دارد. در گذشته تصور بر این بود که اندک سیاره ای است که به دور ستاره ای بگردد. ولی امروزه با پیشرفت تلسکوپ ها تعداد زیادی از سیاره های بزرگ و هم اندازه مشتری کشف شده است. احتمال می رود که حیات به شکل باکتری روی این سیاره های عظیم وجود داشته باشد.

تفسیر: روزنامه کارگزاران

لینک منبع 


دسته ها : نجوم
شنبه سیزدهم 7 1387
X