محققان ژاپنی ماده لاستیکی جدیدی تولید کردند که هادی جریان الکتریسیته بوده و قابلیت کشش و خمیده شدن دارد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه توکیو ماده لاستیک مانندی را تولید کردند که هادی جریان الکتریسیته بوده و قابلیت کشش و خم شدن را دارد.

در تولید این ماده جدید از تیوبهای نانوکربن (رشته هایی بلند و کش سان از مولکولهای کربن) استفاده شده است که می توانند جریان الکتریسیته را از خود عبور دهند. محققان این ماده را با نوعی پلیمر لاستیکی مخلوط کردند و به آن شبکه ای از ترانزیستورهای بسیار کوچک وصل کرده و آن را آزمایش کردند. آنها صفحه به دست آمده را به اندازه دو برابر اندازه واقعی آن کشیدند که در طی این آزمایش هیچ گونه از هم گسیختگی در ترانزیستورها و یا خرابی در سیستم رسانایی مواد ایجاد نشد.

این رسانای ارتجاعی می تواند حوزه الکترونیک را در زمینه هایی که تاکنون استفاده از جریان الکتریسیته غیر ممکن بوده است مانند عبور جریان از صفحات منحنی و قطعات متحرکی مثل اتصال بازوهای روباتها را ممکن کند.

بر اساس گزارش رویترز، جان راجرز محقق دانشگاه ایلینویز گفت: گسترش مواد رسانایی که قابلیت شکل پذیری و انعطاف پذیری را داشته باشند به گروه بزرگی از ابزارهای الکترونیکی این اجازه را خواهند داد که تاثیر بهتری بر بدن انسان داشته باشند و زمینه استفاده از این ابزارها را گسترش دهد.

ارسال : محمد میرزایی
 
به نقل از هوپا 

دسته ها : اطلاع رسانی
شنبه سیزدهم 7 1387
X