آخر یه روز دق می آنم فقط به خاطر تو
دنیا رو عاشق میکنم فقط به خاطر تو
شب به بیابون می زنم فقط به خاطر تو
رو دست مجنون می زنم فقط به خاطر تو
عشقت رو پنهون می آنی فقط به خاطر من
من دلم رو خون میکنم فقط به خاطر تو
تو گفتی عاشقی بسه
دنیا برام یه قفسه
گفتی آه عشق یه عادته
دلم پر از شکایته
گفتی می خوای بری سفر
خیره شدن چشام به در
من می شینم به پای تو فقط به خاطر تو
من می شینم به پای تو فقط به خاطر تو
به من تو گفتی دیوونه فقط به خاطر من
حرفت به یادم می مونه فقط به خاطر تو
از خوبیات آم میکنی
قلبم رو پر پر می آنی
گفتی آه از سنگه دلت
از من و دل تنگه دلت
از خوبیات آم میکنی
قلبم رو پر پر می آنی
گفتی آه از سنگه دلت
از من و دل تنگه دلت
ازم گرفتی فاصله فقط به خاطر من
دست آشیدم از هر گله فقط به خاطر تو
گفتی آه از اینجا برو فقط به خاطر من
می رم به احترام تو فقط به خاطر تودسته ها : شعر
جمعه دهم 8 1387
X