تحقیقات جدید در مورد ابر نواختر سرنخهای وسوسه انگیزی در مورد انرژی تاریک عنوان می کنند.

ممکن است پژوهش جدید نبوغ انیشتین که یک"ثابت کیهانی" را به معادله انبساط کیهان اضافه کرد ولی بعدها آن را پس گرفت ثابت کند.
بر اساس "جستجوی میراث ابرنواختر (Supernova Legacy Survey) که یک تیم بین المللی از پژوهشگران در فرانسه و کانادا است و با دانشمندان تلسکوپ بزرگ آکسفورد ، کالتک و برکلی همکاری می کند، انرژی تاریک مرموز که انبساط رو به افزایش کیهان را باعث می شود مانند معادله کیهانی مشهور انیشتین عمل می کند. مشاهدات آنها آشکار می کند که انرژی تاریک با دقت ده درصد مانند ثابت کیهانی انیشتین رفتار می کند.
پروفسور ری کارلبرگ از بخش اختر شناسی و اختر فیزیک دانشگاه تورنتو می گوید" این یافته اهمیت زیادی دارد. رصدهای ما با برخی ایده های نظری در مورد ماهیت ماده تاریک اختلاف دارند. این ایده های نظری پیش بینی می کنند که انرژی تاریک می باید با انبساط کیهان تغییر کند اما تا آنجائیکه ما مشاهده می کنیم اینگونه نیست." نتایج این پژوهش در شماره آینده مجله اختر شناسی و اختر فیزیک منتشر خواهد شد.

دسته ها : نجوم
يکشنبه بیست و پنجم 12 1387
X