چگونه می توان عمر خورشید را حساب کرد؟

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه می توان عمر خورشید را حساب کرد؟ آیا باید صبر کنیم تا خورشید عمرش به پایان برسد تا بتوانیم به ساعتمان نگه کنیم و عمرش را بفهمیم؟! علم فیزیک و اندازه گیری های آزمایشگاهیT امروزه به ما این فرصت را داده است که عمر خورشید را بر اساس واکنشهای هسته ای درون آن و مقدار ماده ای که درون خورشید وجود دارد، محاسبه کنیم.

مهمترین واکنش هسته ای در مرکز خورشید تبدیل 4 هسته هیدروژن (پروتون) به یک هسته هلیوم است، که از دو پروتون و دو نوترون ساخته شده است. بعلاوه ی تولید نوترینو و انرژی که در رابطه زیر خلاصه شده است.
محاسبات

با دانستن برخی از مقادیر، بوسیله ی اندازه گیری های آزمایشگاهی، می توان عمر خورشید را به روشی آسان بدست آورد:
حدود 10% از هیدروژن درون خورشید، در نزدیکی هسته دارای دمای بسیار بالایی (15 میلیون درجه) است که مناسب برای ایجاد واکنش هسته ای و تبدیل هیدروژن به هلیوم است. فرض کنیم 10 درصد از جرم خورشید ( 1029× 2 کیلوگرم)، صرف سوخت هسته ای می شود. این مقدار ضرب در مقدار انرژی که در خورشید با هر کیلوگرم ماده، تولید می شود (1014× 6 ژول بر کیلوگرم) و تقسیم بر نرخ خروج این انرژی از خورشید به صورت انرژی تابشی (1026 × 4 وات، یا ژول بر ثانیه)، چنین می شود:

حدودا 1017 × 3 ثانیه که تقریبا برابر 10 میلیارد سال می باشد. بنابر این خورشید 10 میلیارد سال عمر خواهد کرد.

ترجمه اولیه:
فاطمه جعفری
ویرایش ترجمه:
ا.م.گمینی
منبع:
D.R.Altschuler, Children of the stars, 2002, p 24

دسته ها : نجوم
يکشنبه بیست و پنجم 12 1387
X